ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общи правила за участие в Кампания „Най-добър млад шофьор на България“ 2019 г., организирана от СНЦ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ“, която се провежда на официалния сайт на кампанията - www.youngdriver.bg

Посочените по-долу правила са изготвени с цел да ви помогнат да разберете каква информация събираме като Администратор на лични данни по времена на Кампанията, как я използваме и какви права имате в тази връзка.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ

Наименование на Администратора на лични данни на сайта и на Кампанията: СНЦ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ“

ЕИК: 000691030

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, пл. „Позитано“ № 3

Телефон за контакт: 02/935 79 35

Ел. поща: sba@uab.org

Интернет страница: www.uab.org

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ел. поща: gdpr@uab.org

Телeфон за контакт: 02/935 79 35

I. Събираме информация за Вас по няколко различни начина:

1. С Вашето изрично съгласие, дадено при попълване на онлайн форма, поместена в официалния сайт на Кампанията - www.youngdriver.bg, за кандидатстване за участие:

Когато попълните онлайн формата за кандидатстване в Кампанията Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва: лични данни – имена по документ за самоличност, дата и година на раждане, населено място по местоживеене, телефонен номер, e-mail, данни относно притежаваното свидетелство за правоуправление – номер и дата на първоначално издаване;

След проверка, която отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ ще извърши по отношение на всеки един участни въз основа на предоставените от него данни при кандидатстване, ще получим и обработим Вашиданни относно влезли в сила спрямо Вас административни наказания по Закона за движението по пътищата и подзаконовата нормативна уредба

Както и всяка друга информация, която решите да споделите с нас под формата на въпроси или коментари.

2. Ние също така получаваме техническа информация, когато използвате интернет страницата www.youngdriver.bg

Всеки път, когато използвате който и да е уебсайт, се създава и записва определена информация автоматично. Същото важи и когато използвате нашата интернет страница. Ето някои от категориите информация, която събираме:

2.1 Данни в регистрационните файлове.

Когато използвате страницата, нашите сървъри записват информация (“log files”), която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайта. Тези данни от дневника включват интернет адреса (IP) на Вашето устройство, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, заявения ресурс (URL) както и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.

2.2. Данни за "бисквитките".

Ние също така използваме "бисквитки" (малки текстови файлове, изпратени до вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникалени за вашия профила или вашия браузър. Когато използваме "бисквитки" или други подобни технологии, използваме два вида бисквитки:

- временни "бисквитки" на сесията (последните продължават, докато затворите браузъра си);

- постоянните "бисквитки" (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтриете);

Ние не съхраняваме лични данни в нашите “бисквитки“. За по-подробна информация за това как използваме "бисквитките", моля, прегледайте правилата ни за "бисквитките".

2.3. Информация за устройството.

В допълнение към данните в дневника събираме информация за устройството, на което използвате нашия интернет сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо не функционира. Независимо дали събираме част или цялата информация, често това зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате компютър с инсталирана операционна система Mac, Windows или Linix. Същото важи и за телефон с iOS, Android или др.. За да научите повече за това, каква информация вашето устройство ни предоставя, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.  

II. Какво правим с информацията, която събираме /ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА/:

3. Използваме информацията, която събираме, за целите на Кампания „Най-добър млад шофьор на България“ 2019 г.:

3.1. Събиране, съхранение, обработване на лични данни на кандидат – участници в Кампанията с цел избиране на тридесет участника, попълнили първоначалния тест с най-много правилни отговори и събрали най-много точки. Имената на Участниците, които са определени за финала на Кампанията, ще бъдат публикувани на интернет страницата на кампанията на адрес: www.youngdriver.bg, като избраните участници ще бъдат уведомени с телефонно обаждане и/или по електронна поща, съобразно избрания от Организатора ред. По същия ред ще бъдат уведомени и резервите, които също трябва да присъстват във втория етап на Кампанията. Избраните участници ще бъдат допуснати до втория етап от Кампанията, когато ще се проведат демонстрации на шофьорски умения и други практически задачи, което ще приключи с Крайното Генерално класиране.

3.2. За реализиране основната цел на Кампанията, а именно, определяне на най-добър млад шофьор на България, всеки от участниците следва да предостави горепосочените данни за свидетелството си за правоуправление, за да може Организаторът да ги предостави за обработка от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ с цел по отношение на лицето да бъде извършена проверка за нарушения на Закона за движението по пътищата. Данните за извършени нарушения се изпращат от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ до служител на Организаторът, натоварен изрично с тази задача да обработи данните.

3.3. Организаторът ще предостави лични данни – имена на участниците, на съорганизаторите на Кампанията с цел провеждане на практическите демонтрации.

3.4. Организаторът ще предостави лични данни – имена на участниците, на спонсорите на Кампанията с цел връчване на награди на участниците.

Освен гореизложеното и по подобни причини имаме законен интерес да използваме информацията Ви по този начин. Това е от съществено значение за Кампанията, която организираме и реализираме. Също така, при необходимост оказваме съдействие на правоохранителните и правоприлагащите органи и институции, за да защитим и запазим нашия интернет сайт като безопасно пространство.

4. Също така ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме "бисквитките", за да:

- Ви идентифицираме в различни сесии на браузъра. Това означава, че ако влезете в нашата интернет страница от вашия телефон (или друго устройство), ще помним, че сте вие ​​и няма да е необходимо да въвеждате данните си за вход при всяко посещение. 

- анализираме как посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да Ви предложим персонализирано съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем статии или услуги, които смятаме, че биха били интересни за Вас в зависимост от това как използвате сайта.

III. Права, които може да упражните във връзка с вашата информация:

5. Ако имате профил в Уебсайта на СБА www.youngdriver.bg, част от решенията, които може да направите в  него, са изградени директно в сайта или в настройките ви.

След 30 април 2019 г., когато приключи първият етап от Кампанията, ще можете самостоятелно да закриете профила си. Когато закриете профила си, ще го деактивираме и ще премахнем или анонимизираме информацията от него.

6. Право на информация: можете да поискате от нас потвърждение дали личните Ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от обработваните от нас лични данни.

7. Право на коригиране: в  случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

8. Право на изтриване: можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

9. Право на ограничаване на обработването: можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

10. Право на преносимост на данни: можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

11. Право на възражение: в случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Когато сме поискали съгласието Ви да обработваме личните Ви данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици.

Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора или директно на Отговорника по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.

12. Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи: когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния субект на данни, а само – възможност да се ограничи.

13. Моля, обърнете внимание, че Вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. Вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните Ви данни, които имат преимущество пред Вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на Вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане.

14. Право на жалба: Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

15. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

16. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

IV. Как и кога споделяме информация:

17. Всеки може да види публичната информация –имена и класарания на участниците в Кампанията.

18. Някои от начините, по които използваме Вашата информация за целите на Кампанията, изискват от нас да споделяме информация с трети страни, за да можем да се уверим, че истиността на данните.

Споделяме част от информацията ви с:

19. С цел реализиране на Кампанията:

19.1. със съорганизатори на Кампанията – за целите на провеждане на практическите демонстрации;

19.2. с отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ – за извършване на проверка за образувани административнонаказателни производства срещу участник;

19.3. със спонсори на Кампанията – за предоставяне на награди в края на Кампанията;

20. Трети лица - дружества или физически лица, на които сме възложили да обработват информацията от наше име, въз основа на нашите указания и в съответствие с настоящите правила. Например, консултанти по сигурността, за да ни помогне да се справим по-добре с идентифицирането на спам.

21. Прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

22. Изцяло притежаваните от нас дъщерни дружества, клонове, поделения. В случай, че решим да извършим преобразуване, да пристъпим към прекратяване и ликвидация, обявяване в несъстоятелност, реорганизация или подобна дейност или процедура, която включва прехвърлянето на информацията, описана в настоящата Политика, ние ще споделим вашата информация с страна, участваща в такъв процес (например потенциален купувач, правоприемник).

V. Колко дълго съхраняваме информацията ви:

23. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за да реализираме Кампанията и да изпълним описаните в тази политика цели. Такъв е и случаят за всяко трето лице, с което споделяме информацията ви и което извършва услуги от наше име. Когато вече не се налага да използваме вашата информация и не е необходимо да я поддържаме в съответствие с нашите правни или регулаторни задължения или ще я премахнем от нашите системи или ще ги анономизираме, така че да не можем да ви идентифицираме.

VI. Нашата политика относно детската информация:

24. Деца под 16 години могат да използват сайта на СБА само във връзка с образователни игри и др. информационни услуги, за които не се събират лични данни.


ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ“

Нашата политика за защита на личните данни описва как събираме и използваме информацията Ви.  „Бисквитките" са един от начините, по които събираме тази информация. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които Уебсайтът съхранява на Вашето устройство. Уебсайтът използва „бисквитки“ за следните цели:

Функционални "бисквитки“: служат за увеличаване удобството на ползване на Уебсайта от посетители. Например, използва се бисквитка, която запаметява настройките за език, предпочитан от Вас, а също така и въведената информация за вашата сесия в нашия сайт. Без тази бисквитка би трябвало всеки път при влизане в Уебсайта да въвеждате отново своито потребителско име и парола. Функционалните бисквитки на Уебсайта, които са запаметени на Вашия компютър отнасящи се до Вашата сесия се изтриват при напускане на страницата или затваряне на страницата. Другите бисквитки могат да бъдат изтрити от Вас или вашия компютър ръчни или чрез настройка.

Аналитични „бисквитки“: СБА използва бисквитките Google Anaytics с цел да анализира как посетителите използват Уебсайта. СБА може след това да подобрява ползваемостта на Уебсайта. Google само обработва получените през Уебсайта данни анонимно. Посетете www.google.com/analytics за допълнителна информация за Google Analytics.

„Бисквитки“ от трети страни: Уебсайтът позволява бисквитките от социални мрежи на няколко определени трети страни. Това позволява на потребителя да споделя съдържание от Уебсайта в социалните мрежи. Тези добавки също така увеличават удобството за ползване на Уебсайта. Например, с „бутона“ за Facebook на Уебсайта потребителите могат да се регистрират в Уебсайта просто с данните от Facebook профила си. Събраните данни (използването им) чрез „бутоните“ на социалните мрежи се регулира изключително от третите страни, които поддържат тези социални мрежи, тъй като СБА не може да разчете тези бисквитки (нито пък тези трети страни могат да разчетат бисквитките на СБА). За подробности относно бисквитките на такива трети страни прочетете техните правила за защита на личните данни.

Промяна на Вашите настройки

Ако промените настройките на уеб браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този Уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този Уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на Уебсайта.