"Най-добър млад шофьор на България" - Анализ

Тестът за участие в първата по рода си кампания за млади шофьори се проведе от 5 февруари до 27 април 2018г. изцяло онлайн в специално създадения сайт https://www.mladshofior.bg/

В рамките на периода за кандидатстване се включиха 3500 участници. Половото разделение е както следва 25% от участвалите са жени срещу 75% мъже. Най-голям брой са участниците от големите областни градове като 23% са от София, по 7% от Пловдив и Варна, 4% от Бургас, по 2% от Стара Загора, Плевен и Русе. Силно присъствие имат младите шофьори от селата – 7.5% от общия брой участвали.

Тестът се състои от 30 въпроса, част от които по примера на въпросите включени в листовките за придобиване на свидетелство за управление на МПС. Останалите въпроси засягат промените в Закона за движение по пътищата до старта на първия етап от кампанията, пътни ситуации на кръстовища, практически въпроси за поведението на участниците в движението по пътищата. За решаването на теста всеки участник разполага с 30 минути – по минута на въпрос.

16 души са отговорили правилно само на един въпрос, 13 на два въпроса, а 15 на три въпроса. С повече от 10 грешни отговора са 23% от участниците.

Два основни проблема се наблюдават при познанията на младите водачи - на първо място това са организацията и редът за преминаване през кръстовища. Близо 70% от участвалите в кампанията имат проблем с това да определят степенуването на различните видове регулация - регулировчик, светофар, знаци, пътна маркировка. Проблем се оказва и правилното преценяване на ситуации, които включват 2 или повече автомобила и пешеходец.

Въпрос, който набра изключителна популярност през изминалата година - с автобус и автомобил на кръстовище, се е паднал на близо 600 участници, като малко над 200 от тях са отговорили правилно, въпреки широкия публичен дебат, който ситуацията създаде.

Друг проблем е ниското познаване на нормативната уредба. Близо 80% от младите водачи не знаят каква е разликата между фиш и акт, не знаят какви документи трябва да носят със себе си на път и с какво трябва да бъде оборудван автомобилът им.

Наблюдава се още незаинтересованост от страна на младите водачи за актуалните промени в Закона за движението по пътищата. В теста бяха включени приблизително 13 въпроса, свързани с актуалните промени в закона. Едва 15% от участвалите са наясно с новите глоби и изисквания към шофьорите.

Резултатите по области показват следното:

Русе – под 10% от младите шофьори в областта са запознати със задължителните документи, които трябват да имат при шофиране. Само 25% знаят кога е позволен обратният завой. 75% от участниците не са наясно с пътната маркировка в нейната цялост. Половината шофьори не знаят какви са наказанията при някои видове нарушения като например шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества. От друга страна, близо 90% от участниците от Русе показват знания по отношение на различни пътни знаци, престой и паркиране, сигнали на регулировчика и функциите на различни автомобилни системи.

Плевен – само двама души са отговорили правилно на въпрос за използването на обезопасителни колани. Нито един от участниците не знае необходимото за превозните средства със специален режим на движение. Всички участвали млади шофьори пък показват знания за правилата при изпреварване.

Стара Загора – участниците нямат знания по отношение на въпроси, свързани с пътната маркировка, знаците и реда за преминаване при различни пътни ситуации. Единствено 15% от младите шофьори отговарят правилно на въпроси, касаещи предходното. Почти всички обаче се справят с въпроси за устройството на автомобила и поведение зад волана.

Бургас – нисък процент от участвалите са наясно с нововъведения и промени в Закона за движението по пътищата, както и нормативната уредба. За съжаление, младите шофьори не знаят правата и задълженията на пешеходците. Въпреки това участниците показват знания за принципите на предимството, а 90% от тях отговарят правилно на въпрос за факторите, които влияят на спирачния път на автомобила.

Варна – само 10% отговарят правилно на въпрос за реда на преминаване през кръстовище. По отношение на преминаване през железопътен прелез знания демонстрират едва 30% от участвалите. Под 50% пък са запознати с правилата при изпреварване. Всички са наясно какво трябва да бъде поведението на колоездачите като участници в движението по пътищата, а цели 92% знаят в кой период е задължително използването на зимни гуми.

Пловдив – по-малко от 20% от младите шофьори знаят какво означава временно спиране от движение на превозно средство и в кои случаи се извършва. Близо 60% не знаят кои забрани важат за автомагристали и скоростни пътища. Всички показват знания и отговарят правилно на въпроси за последствията след употреба на алкохол, умората и липсата на сън при шофиране.

София – под 10% от участвалите отговарят правилно на въпрос за прекратяване на регистрация на превозни средства и същият процент правят разлика между акт и фиш за установени нарушения на Закона. Участниците имат знания за различните видове пътни знаци – над 90% от тях се справят с подобни въпроси.

Част от участниците са извършили нарушения на Закона за движението по пътищата още преди да са придобили свидетелство за управление на МПС, когато са били неправоспособни, а някои от тях дори непълнолетни.

Други участници имат не малък брой констатирани от контролните органи нарушения само в рамките на последния месец. Така например участник на 20 години, който има близо 2 години стаж зад волана, в рамките на месец март-април има 3 съставени фиша и 1 издадено наказателно постановление.

Анализирайки внимателно данните, се оказва, че по 20 от всеки 60 участници са нарушавали поне веднъж Закона за движението по пътищата или на практика това означава, че близо 1/3 от тези млади шофьори са нарушители на пътя.